Algemene Voorwaarden

Het complex is eigendom van verhuurder Dominion Facilities B.V, waarvan de Stichting By Design de enige aandeelhouder is en die als zodanig de statutaire doelstellingen van deze stichting faciliteert. Het complex wordt volledig gebruikt door de Stichting By Design, die het vanuit haar statutaire en expliciet christelijke doelstellingen op haar beurt geheel of in delen ter beschikking stelt aan organisaties of personen die vergelijkbare doelstellingen nastreven. Dit alles vanuit een evangelisch-charismatische wereldvisie en theologie. Een uittreksel van de statutaire doelstellingen van Stichting By Design kunt u vinden op onze website. Een van die doelstellingen is de ondersteuning van het kerkgenootschap God’s Embassy Amsterdam Centrum in de verkondiging en verspreiding van de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus.

Het complex Dominion Centre is bovendien de thuisbasis van het Kerkgenootschap God’s Embassy Amsterdam, die er zijn geestelijke activiteiten houdt, zoals kerkdiensten, gebedsbijeenkomsten en pastorale gesprekken. Het heeft daardoor in feite de status van een kerkgebouw, waarvan de gebruikers wettelijk in staat moeten worden gesteld om vrij en ongestoord hun eigen godsdienst te belijden.

Als verhuurder zijn wij gehouden om dit ongestoorde gebruik aan Stichting By Design en dit kerkgenootschap en te garanderen. Gelet hierop kunnen wij delen van het complex slechts aan derden verhuren voor activiteiten die in lijn zijn met de doelstellingen van Stichting By Design en het Kerkgenootschap God’s Embassy Amsterdam, zoals omschreven in hun statuten. Dit betekent tevens dat er geen verhuur mogelijk is voor bijeenkomsten of evenementen die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het uiten of praktiseren van commerciële, politieke, maatschappelijke, publicitaire of religieuze standpunten of activiteiten die in strijd zouden kunnen zijn met de christelijke identiteit van Kerkgenootschap God’s Embassy of Stichting By Design.